DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

budynek wmInstytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

Dyrektor Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją 

zapraszam na seminarium naukowe

mgr inż. Witolda Nawrockiego z Toyota Motor Manufacturing Poland 

nt. „Wpływ korelacji wybranych parametrów diagnostycznych maszyn na jakość produkcji wysokociśnieniowych odlewów aluminiowych w przemyśle motoryzacyjnym

Seminarium odbędzie się w środę 10.04.2019 r.

o godz. 8.30 w sali Rady Wydziału 244

 

AKTUALNOŚCI

Egzamin dyplomowy IJ w dniu 08.07.2019 r. od godz. 8.00 w sali 221 A-11

Komisja nr 1

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Promotor dr inż. Iwona Pająk
Recenzent dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Sekretarz mgr Karol Dąbrowski
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 83657

 

Komisja nr 2

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Promotor dr inż. Julian Jakubowski
Recenzent dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Sekretarz mgr Karol Dąbrowski
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 98431

 

2. 86484

 

Komisja nr 3

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Promotor dr Katarzyna Skrzypek
Recenzent dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Sekretarz mgr Karol Dąbrowski
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 86993

 

Komisja nr 4

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Julian Jakubowski
Promotor dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Recenzent dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Sekretarz mgr Karol Dąbrowski
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 67109

 

2. 88448

 

Komisja nr 5

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Promotor dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Recenzent dr inż. Julian Jakubowski
Sekretarz mgr Karol Dąbrowski
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 88397

 

Egzamin dyplomowy ZPU i IJ w dniu 11 lipiec 2019 r. od godz. 10.00 w sali 221 A-11

Komisja nr 1

ZPU

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Tomasz Belica
Promotor dr inż. Wojciech Babirecki
Recenzent dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Sekretarz dr inż. Tomasz Belica
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1.

87778

 

Komisja nr 2

ZPU

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Wojciech Babirecki
Promotor dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Recenzent prof. dr hab. Taras Nahirny
Sekretarz dr inż. Tomasz Belica
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1.

80755

 

2.

81812

 

Komisja nr 3

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Wojciech Babirecki
Promotor dr inż. Agnieszka Mackiewicz
Recenzent dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Sekretarz dr inż. Tomasz Belica
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1.

83797

 

AKREDYTACJA

Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” prowadzony 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia 
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
 oraz jednolitych studiów magisterskich

(Uchwała nr 386/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.)