DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

budynek wmInstytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

Otwarte seminarium wydziałowe:

Dyrektor Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją

zaprasza na otwarte seminarium instytutowe
Pana mgr inż. Andrzeja Szajny
pt.: "Wykorzystanie narzędzi Rozszerzonej Rzeczywistości do usprawnienia zarządzania działem utrzymania ruchu

które odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10:00, budynek A-10 sala RW 244

 

AKTUALNOŚCI

AKREDYTACJA

Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” prowadzony 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia 
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
 oraz jednolitych studiów magisterskich

(Uchwała nr 386/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.)