DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

budynek wmInstytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

Otwarte seminarium wydziałowe:

Prelegent: mgr inż. Małgorzata Skrzeszewska
Tytuł: Model oceny rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście Industry 4.0 na przykładzie działu utrzymania ruchu

Termin: 25.04.2018, godz. 10.00, budynek A-10 sala 244

 

AKTUALNOŚCI

Egzamin dyplomowy ZPU w dniu 18.10.2018 r. od godz. 9.00 w sali 221 A-11

Komisja nr 1

ZPU

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący prof. dr hab. Taras Nahirny
Promotor dr inż. Wojciech Babirecki
Recenzent dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Sekretarz dr inż. Tomasz Belica
Lp. Nr albumu
1. 80422

 

Komisja nr 2

ZPU

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Wojciech Babirecki
Promotor prof. dr hab. Taras Nahirny
Recenzent dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Sekretarz dr inż. Tomasz Belica
Lp. Nr albumu
1. 76511

 

2. 67245

 

Komisja nr 3

ZPU

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Wojciech Babirecki
Promotor dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Recenzent prof. dr hab. Taras Nahirny
Sekretarz dr inż. Tomasz Belica
Lp. Nr albumu
1. 83872

 

2. 83782

 

AKREDYTACJA

Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” prowadzony 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia 
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
 oraz jednolitych studiów magisterskich

(Uchwała nr 386/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.)