DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

budynek wmInstytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

AKTUALNOŚCI

Egzamin dyplomowy IJ w dniu 21.11.2019 r. od godz. 13.00 w sali 221 A-11

Komisja nr 1

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący doc. dr inż. Julian Jakubowski
Promotor dr inż. Marek Sałamaj
Recenzent dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Sekretarz dr Katarzyna Skrzypek
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 83789

 

2. 98432

 

AKREDYTACJA

Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” prowadzony 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia 
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
 oraz jednolitych studiów magisterskich

(Uchwała nr 386/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.)