DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Absolwent ZZSP

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Produkcją i Usługami

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, wsparte wiadomościami z podstaw mechaniki i budowy maszyn. Duży nacisk w procesie dydaktycznym kładzie się na opanowanie technik informatycznych i zastosowanie systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kształceniu uwzględnia się również zarządzanie przez jakość, co jest zgodne z wymogami europejskiego rynku pracy.

Absolwenci otrzymują solidne podstawy z zakresu: 

  • zarządzania produkcją,
  • planowania i modelowania procesów produkcyjnych,
  • kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie,
  • zarządzania realizacją projektów,
  • organizacji działalności usługowej,
  • metod projektowania i konstrukcji maszyn oraz procesów wytwarzania,
  • zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w produkcji.

Interdyscyplinarny charakter przekazywanej wiedzy może być przydatny także w zarządzaniu administracją i zasobami osobowymi w przedsiębiorstwach usługowych.