DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Wpływ korelacji wybranych parametrów diagnostycznych maszyn na jakość produkcji wysokociśnieniowych odlewów aluminiowych w przemyśle motoryzacyjnym

Dyrektor Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją 

zapraszam na seminarium naukowe

mgr inż. Witolda Nawrockiego z Toyota Motor Manufacturing Poland 

nt. „Wpływ korelacji wybranych parametrów diagnostycznych maszyn na jakość produkcji wysokociśnieniowych odlewów aluminiowych w przemyśle motoryzacyjnym

Seminarium odbędzie się w środę 10.04.2019 r.

o godz. 8.30 w sali Rady Wydziału 244

Modelowanie i identyfikacja czynników wpływających na proces wytwarzania zamknięć przeciwpowodziowych z kompozytów polimerowych

Dziekan Wydziału Mechanicznego
zaprasza na otwarte seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego

Pana mgr inż. Arkadiusza Dudka
pt.:"Modelowanie i identyfikacja czynników wpływających na proces wytwarzania zamknięć przeciwpowodziowych z kompozytów polimerowych ",

które odbędzie się w dniu 20.03.2019 r.

o godz. 9:00, budynek A-10 sala RW 244.

Wykorzystanie wybranych wskaźników niezawodności w systemie TPM do integracji procesów produkcji i utrzymania ruchu w przemyśle motoryzacyjnym

Dyrektor Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją
zaprasza na otwarte seminarium instytutowe
Pana mgr inż. Witolda Nawrockiego - Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
pt.:" Wykorzystanie wybranych wskaźników niezawodności w systemie TPM do integracji procesów produkcji i utrzymania ruchu w przemyśle motoryzacyjnym",
które odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:00, budynek A-10 sala RW 244.

Wykorzystanie narzędzi rzeczywistości rozszerzonej do usprawnienia zarządzania procesami produkcyjnymi

Dziekan Wydziału Mechanicznego
zaprasza na otwarte seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego
Pana mgr inż. Andrzeja Szajny - Digital Technology Poland
pt.:" Wykorzystanie narzędzi rzeczywistości rozszerzonej do usprawnienia zarządzania procesami produkcyjnymi",
które odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. o godz. 9:00, budynek A-10 sala RW 244.

Wybrane zagadnienia procesu wiercenia otworów w stopie aluminium AlSi10Mg(Cu) w warunkach zminimalizowanego smarowania z systemem dwukanałowym wierteł z ostrzami węglikowymi

Dziekan Wydziału Mechanicznego
zaprasza na otwarte seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego
Pana mgr inż. Rolanda Mrugalskiego
pt.:" Wybrane zagadnienia procesu wiercenia otworów w stopie aluminium AlSi10Mg(Cu) w warunkach zminimalizowanego smarowania z systemem dwukanałowym wierteł z ostrzami węglikowymi",
które odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. o godz. 8:00, budynek A-10 sala RW 244.