DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Modelowanie procesu eksternalizacji wiedzy technicznej dla działu badawczo-rozwojowego

mgr inż. Małgorzata ŚLIWA
Temat: „Modelowanie procesu eksternalizacji wiedzy technicznej dla działu badawczo-rozwojowego"

Promotor: dr hab. inż . Justyna PATALAS-MALISZEWSKA, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny.
Recenzenci: 
- dr hab. inż. Janusz MLECZKO, prof. ATH - Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku - Białej
- prof. dr hab. inż . Zbigniew BANASZAK - Politechnika  Koszalińska

Rozprawa doktorska odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. o godz. 9.30 w sali 302 budynek A-2 przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze

Pliki do pobrania:

1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
2. Recenzja dr hab. inż. Janusz MLECZKO, prof. ATH
3. Recenzja prof. dr hab. inż . Zbigniew BANASZAK