DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive

mgr Katarzyna Skrzypek
Temat: „Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive"

Promotor: dr hab. inż. Sławomir KŁOS, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny.
Promotor pomocniczy: dr Magdalena WOJCIECH - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Recenzenci: 

- dr hab. inż. Anna Burduk, prof. nadzw. PWr, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Rozprawa doktorska odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. o godz. 11.00 w sali 302 budynek A-2 przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze

Pliki do pobrania:

1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
2. Recenzja dr hab. inż. Anna Burduk, prof. nadzw. PWr
3. Recenzja dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ