DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Projekty

Zrealizowane projekty:

 baner

baner

lvd

Projekt Transferu Innowacji Leonardo da Vinci  
Program „Uczenie się przez całe życie”

 

Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego był partnerem w projekcie: „Sztuczne DNA” („Künstliche DNA“), który został zrealizowany przez Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus), Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Spotkanie Sztuczne DNA” („Künstliche DNA“)