DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Badania

Podstawowa działalność badawcza:

Przedmiotem działalności naukowo badawczej Katedry są metody komputerowo zintegrowanego wspomagania projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją, a w szczególności obejmujące:

  • Optymalizację konstrukcji z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania, metodologię projektowania współbieżnego, procedury i algorytmy komputerowego wspomagania projektowania maszyn i urządzeń hydraulicznych,
  • Modelowanie, wizualizację i symulację w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych, komputerową integrację wytwarzania; projektowanie zorientowane na wytwarzanie, zapewnienie jakości w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych; optymalizację alokacji stanowisk inspekcyjnych w systemie w zależności od przyjętej strategii zapewnienia jakości,
  • Wariantowanie organizacji przedsiębiorstw wirtualnych; modelowanie, zarządzanie przez projekt, zastosowanie systemów klasy ERP,
  • Technologie informatyczne projektowania systemów sieciowych, modelowanie w środowiskach multiagentowych, metody przeszukiwania sieci komputerowych, modelowanie systemów czasu rzeczywistego.