DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Historia

Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją został powołany decyzją Senatu UZ 1 września 2002 r. Aktualnie w skład Instytutu wchodzą 3 zakłady: Zakład Informatycznego Wspomagania Produkcji, Zakład Inżynierii Jakości oraz Zakład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych. Ogółem w Instytucie zatrudnionych jest 25 osób, w tym 2 profesorów tytularnych, 5 doktorów habilitowanych, 12 doktorów, 2 asystentów, 1 wykładowca, 2 pracowników naukowo-technicznych i 1 sekretariat. Instytut prowadzi kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w ramach którego realizowane są trzy specjalności: Informatyczne technologie zarządzania logistycznego, Inżynieria jakości, Zarządzanie produkcją i usługami. Kierunek obejmuje całokształt zagadnień zarządzających i inżynierskich w zakresie inżynierii produkcji. W zakres tych zagadnień wchodzą: procesy projektowania współbieżnego za pomocą współczesnych narzędzi takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania CAD, wytwarzanie CAM, zapewnienia jakości CAQ, zarządzania procesami produkcji (systemy klasy MRP, OPT, VM) szeroko rozumiane zagadnienia logistyki procesów produkcji, zagadnienia zapewniania jakości zarówno systemowej (IS09000, QS9000) jak i proceduralnej (metrologia i sensoryka), wykorzystywania sieci informatycznych oraz rozwiązywania problemów zarządzania kadrami.