DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Kierunki i specjalności

Charakterystyka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji łączy wiedzę i umiejętności inżynierskie z dziedziny budowy maszyn z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i marketingu; studia na kierunku zapewniają więc absolwentowi wiedzę niezbędną do wdrażania i stosowania nowoczesnych metod zarządzania procesami produkcyjnymi.

W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w:

 • projektowaniu (CAD).
 • wytwarzaniu (CAM),
 • zapewnianiu jakości (CAQ),
 • sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi (systemy MRP,ERP,OPT),
 • prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych.

Istotne miejsce w procesie kształcenia zajmują również zagadnienia logistyki procesów produkcyjnych oraz problematyka systemowych (ISO 9000, QS9000) i proceduralnych narzędzi zapewniania jakości, a także zagadnienia realizacji i organizacji prac badawczo-rozwojowych.
Na studiach II stopnia student ma możliwość kształcenia w ramach specjalności:

 • Inżynieria Jakości
 • Zarządzanie Produkcją i Usługami
 • Zarządzanie Logistyczne

Na studiach I stopnia specjalizowanie odbywa się jedynie w ramach obszarów dyplomowania zgodnych z wymienionymi wyżej specjalnościami.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymują dyplom inżyniera (studia I stopnia) lub magistra (studia II stopnia). Specjalności wybierane są:

 • dla studiów I stopnia: w semestrze V
 • dla studiów II stopnia: w semestrze I

Warunki uruchomienia specjalności:

 1. Specjalność może być uruchomiona w przypadku liczby deklaracji studentów większej niż 14.
 2. Maksymalna liczba studentów na jednej specjalności uzależniona jest od możliwości realizacji procesu dydaktycznego. Limity określają kierownicy danych specjalności.

Kryteria podziału studentów na specjalności:

 1. Średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
 2. W przypadku identycznej oceny średniej decyduje kolejność zgłoszeń