DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Pracownicy Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją

Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją

lic. Sylwia Korczyńska

skorczynska

lic. Sylwia Korczyńska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2273
pokój: A-11/223

Zakład Inżynierii Jakości

KIEROWNIK Zakładu Inżynierii Jakości - dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

sklos 

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2464
pokój: A-11/203
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1991 roku. W 1998 obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (doktor nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu), a w 2009 habilitację na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie (doktor habilitowany nauk technicznych, budowa maszyn). W pracy naukowo badawczej zajmuje się inżynierią produkcji, a w szczególności zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu produkcją. Prowadzone przez niego badania w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją obejmują:

 • analizę efektywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • opracowanie metod wyboru i oceny wdrożenia systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • opracowanie metodyki implementacji systemów klasy ERP zorientowaną na poprawę produktywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • opracowanie metodyki ciągłej poprawy efektywności działania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • ocenę efektywności zastosowania systemów wspomagania decyzji w inżynierii produkcji,
 • budowę algorytmów do efektywnego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • zarządzanie innowacjami i wiedzą.

Konsultant w zakresie wdrażania systemów klasy ERP, zarządzania projektami i efektywnego zarządzania procesami - od 1991 roku realizował projekty, wdrożenia lub doradztwo w blisko 50 przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. W latach 1996 – 2012 prezes zarządu firmy doradczej. Odbywał stypendia i prowadził wykłady gościnne między innymi w Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Fachhochschule Mittweida, Technische Universität Cottbus, University of West Bochemia Pilzen. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję Dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2012 roku Dziekan Wydziału Mechaniczego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

prof. dr hab. inż. Adam Bydałek

abydalek 

prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2
pokój: A-
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. inż. Adam Bydałka dotyczą:

 • Metalurgia miedzi i jej stopów - w tym analiza inżynieria jakości procesów produkcyjnych, kształtowanie fizyko-chemicznych właściwości ciekłych metali i żużli rafinacyjnych;
 • Technologie odlewania - w tym ocena jakości wyrobów, projektowanie procesów technologicznych formowania, odlewanie ciągłe;
 • Inżynieria materiałowa - w tym techniki oceny jakości materiałów, obróbka cieplna stopów aluminium;
 • Recykling metali - w tym analiza możliwości wykorzystania materiałów wtórnych w procesach metalurgicznych, odzysk metali w procesach pyrometalurgicznych.

 

dr inż., wykładowca Iwona Pająk

pajak iwona

dr inż. Iwona Pająk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2454
pokój: A-9/30
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr inż. I. Pająk dotyczą:

 • sterowania optymalnego układów dynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania trajektorii i sterowania manipulatorów i robotów;
 • zagadnień sztucznej inteligencji, w tym głównie wykorzystania sztucznych sieci neuronowych. W inżynierii produkcji;
 • zastosowań baz danych i technik internetowych w inżynierii produkcji.

dr inż., adiunkt Marek Sałamaj

msalamaj

dr inż. Marek Sałamaj
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-4738
pokój: A-10/227
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr inż. M. Sałamaja dotyczą przede wszystkim problematyki związanej z bezpieczeństwem oraz bezawaryjnością funkcjonowania specjalizowanych systemów czasu rzeczywistego. Prowadzone w tym kierunku badania naukowe mają na celu opracowanie nowej koncepcji architektury oraz jej fizyczną realizację w modelu eksperymentalnym bezpiecznego sterownika logicznego, którego przeznaczeniem są systemy krytyczne. Szczegółowy zakres badania obejmuje: zagadnienia dywersyfikacji sterowania, analizę i weryfikację architektury układu sterującego (typu GALS) oraz jego wewnętrznych modułów procesorowych (typu FS), teorię "głosowania" wyników oraz teorię projektowania wiarygodnych systemów cyfrowych, bezpieczne rozwiązania układowe (np. bezpieczne protokoły komunikacyjne), opracowanie metody projektowania i realizacji fizycznego modelu bezpiecznego sterownika logicznego.

dr inż., adiunkt Katarzyna Skrzypek

katarzyna skrzypek

dr inż. Katarzyna Skrzypek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2950
pokój: A-11/228
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr inż. K. Skrzypek dotyczą:

Dr inż. Katarzyna Skrzypek ukończyła studia na kierunku Informatyka i Ekonometria (specjalność: systemy informacyjne) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2007 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNTUZ). W swojej pracy w PNTUZwspółpracowała z przedsiębiorstwami produkcyjnymi z województwa lubuskiego w ramach realizacji projektów badawczo - rozwojowych i szkoleniowych oraz zajmowała się zagadnieniami innowacyjności, transferem technologii oraz komercjalizacją wiedzy. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się  inżynierią produkcji, a w szczególności zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu innowacjami i wiedzą  w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

mgr, asystent Karol Dąbrowski

karol dabrowski

mgr Karol Dąbrowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2469
pokój: A-11/316
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe mgr K. Dąbrowski dotyczą głównie zagadnień związanych z inżynierią produkcji a w szczególności z zarządzaniem innowacjami, transferem technologii i transferem wiedzy. Mgr Dąbrowski od kwietnia 2011 roku pracuje w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (najpierw na stanowisku Specjalisty a od stycznia 2015 roku pełni obowiązki Dyrektora jednostki). W ramach pracy w Centrum zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami z woj. lubuskiego, współpracą międzynarodową w ramach sieci Enterprise Europe Network, zagadnieniami z zakresu zarządzania własnością intelektualną i przemysłową oraz komercjalizacją badań naukowych.

 

 

mgr inż., informatyk Robert Janowski

rjanowski

mgr inż. Robert Janowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2563
pokój: A-11/201
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zakład Informatycznego Wspomagania Produkcji

KIEROWNIK Zakładu Informatycznego Wspomagania Produkcji - dr inż. Waldemar Woźniak

wwozniak

dr inż. Waldemar Woźniak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2348
pokój: A-11/224
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ

rstryjski 

dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-4709 (2273)
pokój: A-11/222
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ

jszajna 

dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2947
pokój: A-10/226
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

jpatalas 

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2685
pokój: A-11/205
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. J. Patalas-Maliszewskiej, prof. UZ dotyczą:

 • zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach
 • modelowania i przetwarzania wiedzy w przedsiębiorstwach
 • oceny efektywności zastosowania narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach (np. technologiach Web 2.0)

Badania prowadzone są w kierunku poszukiwania metod i warunków dedykowanych dla oceny efektywności zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. W prowadzonych pracach wykorzystywane są metody statystyczne oraz algorytmy genetyczne do planowania i doboru strategicznych zasobów wiedzy i definiowania strategii rozwoju firmy.

 

dr hab. inż. Anna Saniuk, prof UZ

asaniuk 

dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2371
pokój: A-11/204
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr inż. Anny Saniuk dotyczą:

 • oceny efektywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • metod i narzędzi związanych z monitoringiem i kontrolą realizacji strategii przedsiębiorstwa;
 • zagadnień związanych z finansami i prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • metod i narzędzi rozliczania kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • aspektów finansowych i oceny efektywności w sieciach kooperacyjnych przedsiębiorstw.

Prowadzone badania naukowe dotyczą tworzenia dedykowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw produkcyjnych z zakresu oceny efektywności poszczególnych procesów, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz rozliczania kosztów produkcji.

 

dr inż. adiunkt Małgorzata Śliwa

msliwa 

dr inż. Małgorzata Śliwa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2950
pokój: A-11/228
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

mgr inż. informatyk Mirosław Adamczyk

 madamczyk

mgr inż. Mirosław Adamczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2264; 68-328-2705
pokój: A-11/201; A-10/221A
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

Zakład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych

KIEROWNIK Zakładu Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych - prof. dr hab. inż. Taras Nahirny

tnahirny

prof. dr hab. inż. Taras Nahirny
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-7846
pokój: A-10/233
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ

msasiadek

dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2726
pokój: A-10/206
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr inż. Michała Sąsiadek dotyczą:

 • metodologii projektowania technicznego,
 • projektowania współbieżnego,
 • projektowania i konstruowania dla X (w szczególności dla montażu/demontażu),
 • optymalizacji procesów.

Prowadzone badania dotyczą analizy modeli procesów projektowania inżynierskiego w kontekście: efektywnego projektowania, uwzględniania wymogów procesu montażu/demontażu, przepływu informacji technicznych oraz podejmowania decyzji.

 

dr inż., adiunkt Roman Kielec

rkielec

dr inż. Roman Kielec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2301
pokój: A-11/303
Publikacje
Plan zajęć
WWW

Zainteresowania naukowe dr inż. R. Kielec dotyczą:
optymalizacji przebiegu procesów produkcyjnych za pomocą algorytmów genetycznych w aspekcie minimalizacji liczby sprzężeń zwrotnych, skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejszenia jego kosztów. Ponadto zagadnień związanych z wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań (procesowych, produktowych i zarządczych) w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ochroną własności intelektualnej.
Zakres tematyczny obejmuje:

 • Algorytmy genetyczne
 • Inżynieria współbieżna
 • Metodologia zarządzania projektami
 • Systemy decyzyjne w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych
 • Lean management
 • Lean manufacturing.
 • Design StructureMatrix
 • Mechanika techniczna
 • Nowe metody zarządzania produkcją
 • Międzynarodowy transfer technologii

 

dr inż., adiunkt Wojciech Babirecki

wbabirecki

dr inż. Wojciech Babirecki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2301
pokój: A-11/303
Publikacje
Plan zajęć
WWW

 

dr inż., adiunkt Tomasz Belica

tbelica

dr inż. Tomasz Belica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68-328-2264
pokój: A-11/305
Publikacje
Plan zajęć
WWW