DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Zakład Inżynierii Jakości

Profil działalności naukowej

Pracownicy zakładu od lat prowadzą badania podstawowe, stosowane i rozwojowe. Udokumentowany licznymi publikacjami, główny nurt badań podstawowych dotyczy problematyki jakości technicznej i obejmuje prace nad rozwojem metod i aparatury do kontroli procesów technologicznych i badania przebiegu zjawisk je kształtujących. W zakresie nowych metod i urządzeń badawczych opracowano między innymi:

 • oprogramowanie wielokanałowego, mikroprocesorowego rejestratora cyfrowych i analogowych sygnałów pomiarowych,
 • oprogramowanie wielokanałowego, mikroprocesorowego systemu do analizy i kontroli odlewniczych procesów technologicznych,
 • urządzenie do badania zjawiska wypełniania metalem form odlewniczych,
 • stanowisko do badania ewolucji skurczu i naprężeń skurczowych w odlewach,
 • stanowisko do badania procesu zasilania odlewu,
 • stanowisko do badania przebiegu powstawania w odlewie wad powierzchniowych,
 • stanowisko do badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących metali i stopów,
 • stanowisko do kontroli jakości ciekłego metalu metodą ATD.

Z wykorzystaniem wymienionych rozwiązań od lat prowadzone są badania nad zjawiskami i parametrami procesowymi determinującymi jakość techniczną odlewów.
W ramach badań podstawowych prowadzone są również prace nad zastosowaniem algorytmów genetycznych do optymalizacji (wg modelu kosztowego) struktury systemów inspekcyjnych.
W ramach badań stosowanych i rozwojowych prowadzone są prace nad zastosowaniem komputerowych systemów do cyfrowego modelowania geometrii wyrobu oraz procesu jego wytwarzania.

Profil działalności dydaktycznej

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy zakładu zaangażowani są w zajęcia obejmujące zagadnienia:

 • podstaw informatyki stosowanej (techniki programowania, bazy danych, zastosowanie komputerów w obliczeniach numerycznych);
 • zapewniania jakości wyrobów i usług (sterowanie jakością, zarządzanie jakością, systemy zarządzania jakością, statystyczne sterowanie procesem),
 • zastosowania technik Cax w inżynierii produkcji (CAD/CAM, procesy wytwarzania oraz CIM).