DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Skrypty

Systemy Informatyczne Inżynierii Zarządzania

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Banaszaka
Recenzent Prof.dr hab.inż. Tadeusz Krupa

(c) Copyright by Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2001

(c) Copyright by Zbigniew Banaszak, Radosław Barańczak, Adam Bartkowski, Josef Basl, Tomasz Borowiecki, Dariusz Gattner, Sławomir Kaluga, Paul Dieter Kluge, Sławomir Kłos, Eugeniusz Kuriata, Dorota Kuzdowicz, Pawel Kużdowicz, Józef Matuszek, Janusz Mleczko, Paweł Orzeszko, Grzegorz Pająk, Iwona Pająk, Kamil Politowicz, Silva Robak, Sebastian Saniuk, Reinhard Schramm, Dominik Srokowski, Janusz Szymura, Arkadiusz Szczotka, Krzysztof Witkowski, Waldemar Woźniak, Zielona Góra, 2001

Spis treści i materiały do pobrania


 Manufacturing Integrated Management

Edited by: Zbigniew Banaszak & Jerzy Jędrzejewski

(c) Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2001, Poland

Spis treści i materiały do pobrania