DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Specjalności Zakładu Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych

Specjalność Zarządzanie Produkcją i Usługami przygotowuje studentów studiów I stopnia i II stopnia do sprostania wymaganiom stawianym przez rynek pracy. Połączenie informacji z wielu dziedzin daje studentowi tej specjalności kompletną wiedzę o charakterze menedżersko-technicznym z zakresu inżynierii produkcji i usług. 

Zdobyta wiedza sprawia, że absolwent specjalności przygotowany jest do twórczej i kreatywnej pracy w dziedzinie:

  • zarządzania produkcją,
  • planowania i modelowania procesów produkcyjnych.
  • kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie,
  • zarządzania realizacją projektów,
  • organizacji działalności usługowej,
  • metod projektowania i konstrukcji maszyn oraz procesów wytwarzania,
  • zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w produkcji.

Interdyscyplinarny charakter przekazywanej wiedzy może być przydatny także w zarządzaniu administracją i zasobami osobowymi w przedsiębiorstwach usługowych.