DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy IJ w dniu 21.11.2019 r. od godz. 13.00 w sali 221 A-11

Komisja nr 1

IJ

Skład komisji Tytuł lub stopień naukowy imię i nazwisko
Przewodniczący doc. dr inż. Julian Jakubowski
Promotor dr inż. Marek Sałamaj
Recenzent dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Sekretarz dr Katarzyna Skrzypek
Lp. Nr albumu Imię i nazwisko studenta
1. 83789

 

2. 98432

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy