DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM I USŁUGOWYM
CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRTY

OPŁATA ZA SEMESTR: 2000 PLN

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 PLN

ADRESACI: średnia kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

 


 WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany): druk do pobrania na stronie internetowej  www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
1 zdjęcie
CV
kserokopia dowodu osobistego
dowód wpłaty wpisowego (opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - kserokopia)
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31.01.2016 r.


 DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją
Wydział Mechaniczny
ul. Prof. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: +48 68 328 22 73


 CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym i Usługowym” będą odbywać się w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych w formie interaktywnej: dyskusje, praca w grupach projektowych, gry strategiczne. Zostaną zastosowane nowoczesne techniki nauczania, takie jak praca z edukacyjnym software Market Place, dyskusje z ekspertami.

Treść wszystkich modułów umożliwia nabycie podstaw teoretycznych oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Wykłady prowadzone są przez ekspertów, którzy oprócz specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauki i gospodarki, posiadają także długoletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach. Zawartość wszystkich modułów jest przekazywana w ramach wykładów, ćwiczeń oraz poprzez indywidualną pracę słuchaczy. Dla lepszego przyswajania wiedzy, zajęcia realizowane są poprzez pracę grupową i projekty jak również w ramach nieformalnych spotkań, forów dyskusyjnych oraz wykładów gościnnych. Moduły składają się z wykładów i studiów przypadków, na które przewiduje się trzy czwarte czasu oraz jednej czwartej czasu poświęconej na naukę indywidualną. Do każdego wykładu zostanie podana wymagana literatura oraz udostępnione zostaną materiały dydaktyczne.

Słuchacze studiów po zaliczeniu egzaminów i złożeniu pracy dyplomowej otrzymają dyplom nadany przez Uniwersytet Zielonogórski.


 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Efektem kształcenia jest przygotowanie absolwenta:

  • o kwalifikacjach umożliwiających zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji menadżerskich,
  • posiadającego wiedzę w zakresie metod podejmowania decyzji menedżerskich, technik CAx w przedsiębiorstwie, zintegrowanych systemów Zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, komputerowego wspomagania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, trendów rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania projektem i innowacjami,
  • posiadającego umiejętności budowania modeli decyzyjnych, modeli prognostycznych, doboru odpowiednich aplikacji komputerowych, korzystania ze zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, dokonania wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, oszacowania kosztów realizowanych projektów inżynierskich, ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych,
  • o kompetencjach stosowania nowoczesnych narzędzi wspomagającymi prace w zespołach nad projektami technicznymi, modeli decyzyjnych w zakresie podejmowania i uzasadniania decyzji, nowoczesnego podejścia do analizy ryzyka w działalności produkcyjnej z wykorzystaniem prognozowania.
  • o świadomości ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  • kreatywnego i przedsiębiorczego.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ