DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Współpraca

Współpraca Krajowa

prof. Jerzy Honczarenko
Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska

prof. Mirosław Zaborowski
Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej

prof. Józef Matuszek
Katedra Inżynierii Produkcji Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

Współpraca Międzynarodowa

prof. Jurgen Herzog
Betriebswirtschaft, Fachhochschule Wuerzburg, Deutschland

prof. Manfred Kiesel
Betriebswirtschaft, Fachhochschule Wuerzburg, Deutschland

prof. Marek B. Zaremba
Departament of Computer Science, University of Quebec, Hull, Canada

prof. Kensake Kasegawa
Departament of Control Engineering, Toin University of Yokohama, Japan

prof. Leonid S. Yampolsky
System Technologies Institute, National Technical University of Ukraine

prof. Kelvin D'Souza
School of Bussines, Hampton University, Virginia USA